3-12-2007

Grand Casino presenteert 'Cotton club'

De grootste zwarte muzikanten en artiesten uit die tijd, zoals Josephine Baker, Duke Ellington, Cab Calloway, Louis Armstrong en Ethel Waters, treden op in deze concertzaal. Deze chique club in hartje Harlem trekt beroemde feestgangers, zoals Jimmy Durante, George Gershwin, Mae West en de toenmalige burgemeester van New York.
In 1923 koopt smokkelaar en topgangster Owney Madden de club vanuit de gevangenis Sing Sing op en verandert de naam in “Cotton Club”. Deze treffende naam is tekenend voor de gezellige, exclusieve en warme sfeer die er heerst.

Het Grand Casino Brussels – uitgaansgelegenheid bij uitstek – opende op de 2e verdieping zijn nieuwe VIP-ruimte “The Cotton Club”. Deze feestzaal is precies ingericht zoals de oude Cotton Club in New York. De prachtige decoratie is speciaal gekozen om een intieme en ontspannen sfeer te creëren. Het rustgevende interieur gaat gehuld in het warme, oranjeachtige licht van de gedempte lusters boven de edelhouten tafeltjes in het midden van het prachtige parket.
Deze oogstrelende zaal met ruimte voor 150 gasten kan worden afgehuurd voor privé-feesten, desgewenst opgeluisterd door een menu of walking dinner uit de keukens van het Grand Casino Brussels. Samen met de opening van de Cotton Club, lanceert het Grand Casino Brussels het kaartspel ‘Poker Texas Hold’em.’ Dit Amerikaans kaartspel ontstond rond 1900 in een “simpele” vorm en groeide in de jaren 1960 uit tot een groot succes in Las Vegas. Poker Texas Hold’em is wettelijk toegestaan in België en zal waarschijnlijk net als elk gokspel aan de belasting onderworpen worden.

4-11-2007

Spelers eisen legalisering poker

(Belga) De volgende regering moet pokeren met een beperkte inzet legaliseren. Dat was zaterdagavond de eis van de pas opgerichte Belgium Federation of Poker op een colloquium.

Honderden pokerspelers kwamen zaterdag naar het eerste Belgisch pokersalon in Charleroi. Omdat er niet om geld gespeeld werd, gedoogde de Kansspelcommissie het initiatief. Organisator Thomas Parmentier had de mosterd voor het salon uit Frankrijk gehaald. Vooral in Wallonië merkte hij dat er behoefte was aan een dergelijke beurs. In de marge van het salon werd de Belgium Federation of Poker voorgesteld. "Wij willen legaal pokeren om kleine bedragen", zegt oprichter Eric Dethier. "Nu mag pokeren om geld alleen in de casino's. Maar als je in een toernooi wil meespelen, kom je op een wachtlijst terecht. Bovendien is de inzet voor veel mensen te hoog. Je bent er al snel 165 euro kwijt, terwijl veel spelers niet meer dan 20 euro willen spenderen." Dethier stelt voor om een circuit toe te laten van een aantal clubs, vergelijkbaar met de speelkringen zoals die in Frankrijk bestaan. Christophe Widar van de Kansspelcommissie beaamt dat er een vraag is naar dit soort pokertoernooien. "Voor ons is het belangrijk dat het illegale pokeren geweerd wordt." (TVP)

Blijkens een arrest van de Hoge Raad van 3 maart 1998 (NJ 1999/59) moet poker worden gezien als een kansspel in de zin van de Wet op de kansspelen. Op grond van artikel 1 van de Wet op de kansspelen is het verboden zonder vergunning gelegenheid te geven tot deelname aan kansspelen. Op gelegenheden die noch voor het publiek zijn opengesteld, noch bedrijfsmatig worden gegeven, is de Wet op de kansspelen echter niet van toepassing. In alle andere gevallen is een vergunning nodig.

Het is niet mogelijk een vergunning aan te vragen voor het organiseren van een pokertoernooi omdat op grond van artikel 27h van de Wet op de kansspelen Holland Casino als enige een vergunning heeft om in Nederland speelcasino’s te organiseren. Volgens de Beschikking casinospelen 1996 is poker een casinospel. Dat wil zeggen dat alleen Holland Casino pokertoernooien mag organiseren. 

Thuis met een groepje mensen poker spelen is toegestaan wanneer de gelegenheid besloten is en niet bedrijfsmatig wordt gegeven. Bij het begrip beslotenheid moet worden gedacht aan de huiskamersituatie. Van bedrijfsmatig aanbod is sprake indien er op geregelde en stelselmatige wijze gelegenheid wordt gegeven (bijvoorbeeld door het huren van een zaal, het heffen van entree, te adverteren e.d.). Een pokertoernooi in een café zal in de regel openstaan voor het publiek en bedrijfsmatig worden gegeven. Wanneer een groepje vrienden echter poker speelt in een café, kan er sprake zijn van een besloten gelegenheid.

Kansspelbelasting

Tot de activiteiten rondom een sportevenement, kunnen verlotingen, prijsvragen of andere kansspelen behoren. Hierbij kunt u geconfronteerd worden met kansspelbelasting.

Wat is een kansspel?

Er is sprake van een kansspel als gelegenheid wordt gegeven om mee te dingen naar prijzen en premies bij spelen, waarbij de prijswinnaar wordt bepaald door kans (de prijswinnaar wordt dus bepaald door het toeval), en bij prijsvragen.

Wie betaalt de kansspelbelasting?

Een organisator van een binnenlands kansspel die in Nederland woont of is gevestigd, is verplicht om kansspelbelasting in te houden op de prijs. De prijswinnaar is de belastingplichtige. Er is sprake van een binnenlands kansspel als de organisator of een van de organisatoren van het kansspel in Nederland woont of is gevestigd.

U draagt de ingehouden kansspelbelasting af aan de Belastingdienst, waarbij u gelijktijdig een aangifte kansspelbelasting inlevert. Of de prijswinnaar in Nederland of in het buitenland woont, is niet van belang. De belasting moet worden ingehouden op het moment dat de prijs wordt toegekend.

Als de prijs op een onverkocht lot valt, is er geen prijswinnaar. Er is dan geen kansspelbelasting verschuldigd. Is er wel een prijswinnaar, maar hij haalt zijn prijs niet op, dan is hij nog steeds gerechtigd tot de prijs en moet kansspelbelasting worden ingehouden en afgedragen.

Vrijstelling

Geen kansspelbelasting wordt geheven als de prijs niet meer dan € 454 bedraagt, of als de prijs niet hoger is dan het bedrag dat betaald is om aan het kansspel te mogen deelnemen (eigen geld).

Als op een lot meerdere prijzen vallen, moeten deze prijzen bij elkaar worden geteld om te bepalen of de vrijstelling van toepassing is.

Tarief

Het algemene tarief van de kanspelbelasting is met ingang van 1 januari 2006 verhoogd van 25% naar 29% van de waarde van de prijs. Als het gaat om prijzen die niet in geld worden uitgekeerd, zoals gebruiksgoederen of toegangsbewijzen voor een sportevenement, wordt de belasting geheven naar de waarde die de prijs heeft in het economische verkeer; meestal is dat de winkelwaarde. Hierbij is niet van belang of de goederen door sponsors tegen een gereduceerde prijs worden geleverd. Voor de berekening zijn er twee mogelijkheden:

  • De belasting komt voor rekening van de winnaar van de prijs. In dat geval moet u 29% op de prijs inhouden. Gaat het om een prijs die niet in geld wordt uitgekeerd, dan betaalt de prijswinnaar de verschuldigde kansspelbelasting aan u.
  • De organisator neemt de belasting voor eigen rekening. De prijswinnaar heeft dan een extra voordeel. In dat geval vermenigvuldigt u de prijs eerst met 100/71 en berekent u 29% van dat bedrag.

Voorbeeld

Bij een loterij bestaat de prijs uit een televisie ter waarde van € 600. De organisator neemt de belasting niet voor haar rekening. De prijs bedraagt meer dan € 454. Zij moet dan 29% van € 600 = € 150 aan kansspelbelasting verhalen op de prijswinnaar en afdragen aan de Belastingdienst. Als de organisator de belasting wel voor haar rekening neemt, dan wordt de berekening 100/71 x € 600 = € 845. De kansspelbelasting die moet worden afgedragen, bedraagt dan 29% van € 845 = € 245.

Aangifte doen en betalen

De organisator moet de kansspelbelasting inhouden op het tijdstip waarop de prijs ter beschikking is gesteld. Ze moet binnen een maand na het tijdstip van inhouding een aangiftebiljet kansspelbelasting inleveren bij de Belastingdienst en tegelijkertijd de verschuldigde belasting betalen. Een aangiftebiljet kansspelbelasting moet u schriftelijk aanvragen bij de Belastingdienst. Op het biljet staat een toelichting hoe u de aangifte moet invullen en hoe de betaling kan plaatsvinden.

Administratieve verplichting organisator

Voor de controle op de betaling van de verschuldigde kansspelbelasting is het nodig dat de organisator een register bijhoudt, met daarin een aantal gegevens, waaronder de omschrijving van de prijzen. De organisator is verplicht om op verzoek van de prijswinnaar een gedagtekende nota af te geven.

Kansspel en btw

Kansspelen zijn vrijgesteld van btw. Dit houdt in dat aftrek van voorbelasting over onder meer de aangekochte prijzen niet mogelijk is.

Gokverslaving


Inleiding
Aan de staatsloterij zul je niet zo snel verslaafd raken, het risico zit in de zogenaamde 'short odds': de kansspelen waarbij de eventuele winst direct wordt uitgekeerd, zoals bij fruitautomaten. Omdat je heel snel kunt zien of je wat gewonnen of verloren hebt, is de verleiding groot steeds opnieuw een gokje te wagen. Psychologisch zitten de apparaten slim in elkaar. Onderzoek heeft aangetoond dat wanneer je een hele tijd niets wint, af en toe een klein beetje en soms heel veel, je lang door blijft spelen. Logisch want je weet maar nooit wanneer de grote winst zal vallen. Bovendien is het heel opwindend en spannend. Voor de meeste mensen is af en toe of zelfs regelmatig gokken, gewoon een leuk tijdverdrijf.
Gokkers raken sociaal in de problemen. Ze krijgen problemen met hun partner of op het werk. Uiteindelijk moeten ze zich ook in de schulden steken om het gokken te financieren. Sommigen hopen dan op een grote klapper om hun schulden te kunnen aflossen. Ze spelen steeds vaker en langer, waardoor ze nog meer in de moeilijkheden komen. Nogal eens raakt men op het criminele pad om de schulden te kunnen aflossen.

Wat is een gokverslaving?
Gokverslaafd is iedereen die teveel tijd en teveel geld aan het gokken besteedt. Een probleemgokker kan zijn gokgedrag nog enigszins in de hand houden. Bij een gokverslaafde is de afhankelijkheid zo groot geworden dat hij, net als een alcoholist of drugsverslaafde, dagelijks zijn portie gokken moet krijgen. Dat hij zich daarbij diep in de schulden steekt en problemen thuis of op het werk krijgt, kan hem er niet meer van weerhouden de gokhal op te zoeken.

Verschijnselen
Kenmerkend is dat een gokverslaafde zich niet meer aan de grenzen kan houden die hij zichzelf had gesteld: zo lang, tot dat bedrag. Steeds als de grens is bereikt, wordt die wat verlegd. De spanning van het gokken brengt een gokverslaafde net zozeer in een roes als iemand die dronken is. Zolang hij gokt vergeet de gokverslaafde alles om zich heen, inclusief de problemen die het gevolg zijn van zijn verslaving. De gokverslaafde kan nauwelijks ergens anders aan denken dan aan gokken, raakt paniekerig, geïrriteerd of agressief als hij een tijdje niet kan gokken.
De omgeving van de verslaafde is zelden van de verslaving gediend. Daarom houden gokverslaafden hun 'hobby' zo veel mogelijk geheim. Omdat het gokken de verslaafde in zijn ban heeft, vergeet deze afspraken en loopt bijvoorbeeld de lunchpauze eindeloos uit.

Voorkomen
Gokken is een wijdverbreid verschijnsel: zo'n 800.000 mensen spelen wel eens op een fruitautomaat, 400.000 mensen zijn wel eens in een casino te vinden. Van alle mensen die wel eens een gokje wagen, zijn er naar schatting zo'n 4.000 verslaafd. Het zijn vooral mannen: tien mannen op één vrouw.
De wens om even de werkelijkheid te ontvluchten is net als bij andere verslavingen een oorzaak van gokverslaving. Soms wordt die wens ingegeven door gevoelens van verlies en mislukking. Dat er op zoveel plaatsen mogelijkheden zijn om te gokken, werkt gokverslaving in de hand, evenals het feit dat het gokgedrag soms wordt 'beloond' doordat het gokapparaat geld uitkeert.


Afhankelijkheid
Bij stoppen hebben gokkers soms last van onthoudingsverschijnselen (lichamelijke afhankelijkheid) zoals slaapstoornissen, maagklachten, hoofdpijn en depressiviteit . Mensen kunnen ook geweldig verlangen naar gokken. Ze denken de hele dag aan gokken en zo gauw ze geld hebben, kunnen ze geen weerstand bieden aan de verleiding.
Het steeds sterker verlangen om te gokken en zich eigenlijk niet meer prettig kan voelen zonder, wijst op het bestaan geestelijke afhankelijkheid.

Toevoegen aan Favorieten!